Informacje o projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 grudnia 2009 11:06

Nazwa projektu "e-Administracja w służbie ludności powiatu kwidzyńskiego - wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej  (EtapI)".

Miasto Kwidzyn (Partner Wiodący) Powiat Kwidzyński (Partner Projektu)
Herb Urzędu Miejskiego w Kwidzynie Herb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

Zgodnie z Umową o  dofinansowanie Projektu (Umowa nr UDA-RPPM.02.02.02-00-005/08-00 z Województwem Pomorskim z dnia 29 czerwca 2009r. o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

 

  • Struktura finansowania:

Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN: 1 967 647.44

w tym wydatki kwalifikowalne: 1 906 647.44

w tym wydatki niekwalifikowane: 61 000.00

Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR 75.00%

Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR w PLN: 1 429 985.57

Wkład własny  Gminy Miejskiej Kwidzyn (Partnera Wiodącego) w PLN:  383 700.44

Wkład własny Partnera Projektu Powiatu Kwidzyńskiego w PLN ( Inwestor uczestniczący w kosztach realizacji i kosztach utrzymania rezultatów projektu (środki zabezpieczone w budżecie) 92 961.43 PLN

Dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Kwidzyn (Partnera Wiodącego) w PLN w maksymalnej wysokości - 1 151 101,29

Dofinansowanie dla Powiatu Kwidzyńskiego (Partnera Projektu) w PLN, w maksymalnej wysokości - 278 884,28

Wybrani wykonawcy: pobierz plik pdf

Poprawiony: środa, 20 stycznia 2010 14:24
 
Powered by Joomla!
Flaga UE
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!