Prawo dotyczące wdrażania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 grudnia 2009 11:39
Więcej…
 
Rafał Cybulski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 grudnia 2009 11:11

Kwidzyn rozpoczął wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej. Będzie jedynym miastem tej wielkości w Polsce z takim systemem. Rozwiązanie oparte na mapie cyfrowej miasta będzie miało wiele zastosowań.

Ma ono pomóc w sprawnym zarządzaniu miastem, ale będzie też służyło mieszkańcom oraz różnego rodzaju służbom, np. w sytuacjach kryzysowych. Wszystko dzięki temu, że system będzie integrował działanie wielu innych systemów i baz danych z różnych dziedzin.

W amerykańskich filmach sensacyjnych często możemy oglądać obrazki, gdy w sytuacji klęsk żywiołowych, napadów lub przetrzymywania zakładników odpowiednie służby w kilka minut mają do dyspozycji plany ulic, budynków i wszelkich instalacji, które się w nich mieszczą. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że SIP da nam podobne możliwości.

Więcej…
 
Uzasadnienie, opis i cele projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 grudnia 2009 11:08
  • Główne zadania:

Przedmiotem Projektu jest wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej, będącego platformą elektroniczną dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oraz zintegrowanych, interaktywnych usług administracji elektronicznej (e-Administracja) dla przedsiębiorców i obywateli na poziomie powiatowym i gminnym. Nadrzędnym celem jest tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa wiedzy (informacyjnego).

Więcej…
 
Informacje o projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 grudnia 2009 11:06

Nazwa projektu "e-Administracja w służbie ludności powiatu kwidzyńskiego - wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej  (EtapI)".

Miasto Kwidzyn (Partner Wiodący) Powiat Kwidzyński (Partner Projektu)
Herb Urzędu Miejskiego w Kwidzynie Herb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie

Zgodnie z Umową o  dofinansowanie Projektu (Umowa nr UDA-RPPM.02.02.02-00-005/08-00 z Województwem Pomorskim z dnia 29 czerwca 2009r. o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

Więcej…
 
Powered by Joomla!
Flaga UE
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!